Rechten van de consument in Spanje

Op 15 maart as. wordt de Mondiale Dag van de Rechten van de Consument gevierd, en vanuit Gimbrère Advocaten willen we dat u weet welke deze rechten zijn en hoe we u kunnen helpen deze te beschermen.

De Rechten van de Consument in Spanje

De Consumentenrechten in Spanje zijn vastgelegd in de Grondwet van 1978, specifiek in Artikel 51, die de verdediging van de consumenten waarborgt, haar veiligheid, haar gezondheid, haar economische belangen beschermende. Tevens wordt de verplichting van de publieke overheid vastgesteld om de informatie en scholing aan de consumenten te bevorderen.

Bovendien kunnen we ook rekenen op de Algemene Wet ten behoeve van de Verdediging van Consumenten en Gebruikers, geldig sinds 2007 en gewijzigd in 2014, welke de richtlijn, gerelateerd aan de verdediging van de Spaanse consument, is.

Consumentenrechten – Samenvatting

De nationale regelgeving legt, op algemene wijze, een aantal rechten van de consument vast waarvan geen afstand kan worden gedaan. Dat wil zeggen dat hoewel er expliciet afstand van wordt gedaan, deze geen effect heeft. Deze rechten zijn:

  • Bescherming tegen de risico’s die uw gezondheid of uw veiligheid kunnen aantasten.
  • Bescherming van de legitieme economische en sociale belangen van de consumenten.
  • De vergoeding van schade en de reparatie van geleden schade.
  • Correcte en adequate informatie over de verschillende goederen en diensten en de instructie voor haar adequate gebruik, consumptie of genot.
  • Het advies en deelname aan de uitwerking van de richtlijnen die haar belangen verdedigen.
  • Optreden namens de bevoegde autoriteiten teneinde de bescherming van consumenten te garanderen middels efficiënte procedures.

Waar of ten overstaan van wie vorderen?

Er bestaan verscheidene wegen tot claimen, behoudens de gerechtelijke weg:

Vorderen ten overstaan van het eigen bedrijf: middels een schrijven teneinde het conflict op te lossen, binnen ene bepaalde termijn. Indien er een klantendienst bestaat, kunt u zich in contact stellen met hen.

Vorderen ten overstaan van de consumenten- en gebruikersverenigingen: dit zijn organisaties die de wettelijke belangen van de gebruikers verdedigen.

Vorderen ten overstaan van de Publieke Administratie: U kunt zich zowel wenden tot gemeenten als de consumenteninstellingen van de onafhankelijke deelstaten van Spanje. Er wordt getracht partijen een minnelijke schikking te laten bereiken.

Vorderen via de gerechtelijke weg: aan de hand van een advocaat en via de gerechtelijke weg is de meest zekere manier is om uw rechten te beschermen.

Gimbrère Advocaten biedt aan u te adviseren voordat enig proces om te claimen wordt aangevangen.

consumenten, consumentenrecht

Over de auteur

Toni.jpg
“ Gedegen onderzoek voor een sterke verdediging. ”

Toni Roig