Heb je een verkeersongeval gehad en je wenst te claimen?

Heb ik recht om  een schadevergoeding te vorderen?

Ingeval van zijnde de bestuurder welke geen schuld treft of als je reist als passagier in welk voertuig dan ook dat bij een ongeluk is betrokken, dan heb je recht om een schadevergoeding te claimen wegens geleden schade, materiële of persoonlijke schade.

Tevens zullen de familieleden van het overleden slachtoffer schadeloos kunnen worden gesteld. E.e.a. is afhankelijk van de leeftijd van het slachtoffer, de graad van verwantschap, de samenlevingsperiode etc.).

Wat wordt er gevorderd?

Er wordt persoonlijke schade en materiële schade gevorderd.

Persoonlijke schade: kosten afgeleid van medische assistentie. Fysiek letsel of psychologisch letsel (blijvend of tijdelijk). Overlijdenschade wegens het overlijden van het slachtoffer.

Materiële schade: geleden fysieke schade aan het voertuig en de persoonlijke bezittingen welke we bij ons hebben op het moment van het ongeval. Ook is het mogelijk een schadevergoeding wegens de geleden economische verliezen door het slachtoffer vorderen (bijvoorbeeld het verlies arbeidsvermogen).

Wanneer het slachtoffer een schadevergoeding vordert bij de verzekeringsmaatschappij, ontbreekt het deze in het algemeen aan de noodzakelijke kennis om het ontvangen schadeaanbod objectief te evalueren, een lagere schadevergoeding accepterende dan welke het slachtoffer toekomt.

Een onafhankelijke en gespecialiseerde advocaat zal garanderen dat je een eerlijke schadevergoeding ontvangt. De polissen van de autoverzekering dekken normaliter de kosten welke voortkomen uit de juridische bijstand, hetgeen dientengevolge geen kosten voor het slachtoffer veronderstelt.

Over de auteur