Waar bent u naar op zoek?

Soorten belastingen in Spanje

Als fiscaal resident in Spanje krijgt u te maken met verschillende Spaanse belastingen. Welke dit precies zijn? Gimbrère Advocaten zet enkele belangrijke belastingen voor u op een rij. 

 • Vermogensbelasting (IP: impuesto sobre el patrimonio)
 • Bij de vermogensbelasting betaalt u belasting over uw vermogen. Dit kan zowel het Nederlandse als het Spaanse vermogen zijn. Naast de kadastrale waarde van uw onroerend goed moet u ook aangifte doen over uw gemiddelde banksaldo en andere bezittingen, zoals kapitaalgoederen, levensverzekeringen, aandelen en obligaties.
 • IVA (impuesto sobre el valor añadido)
 • IVA is hetzelfde als de Nederlandse btw. U betaalt deze indirecte belasting wanneer u een dienst of product koopt of aanschaft. Spanje kent drie IVA-tarieven, waarvan de hoogste 21% is.
 • Overdrachtsbelasting (ITP: impuesto de transmisiones patrimoniales)
 • Koopt u een huis van een particulier, dan krijgt u te maken met overdrachtsbelasting. Deze loopt op van 7 tot 10% van de koopsom.
 • Onroerendgoedbelasting (IBI: impuesto de bienes inmeubles)
 • Onroerendgoedbelasting is de gemeentelijke belasting die u ieder jaar moet betalen aan de gemeente waar uw woning is gevestigd. De belasting geldt zowel voor fiscaal residenten als niet-residenten. Het te betalen bedrag hangt samen met de waarde van uw woning.
 • Plusvalia
 • Deze belasting wordt geheven over de waardevermeerdering van de bebouwde grond. 
 • Vermogenswinstbelasting (impuesto sobre incremento de patrimonio de la venta de un bien inmueble)
 • De vermogenswinstbelasting betaalt u over de waardevermeerdering van het onroerend goed bij de verkoop.
 • Bouwbelasting (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras)
 • Spaanse gemeentes heffen bouwbelasting over alle bouwwerkzaamheden waarvoor een bouwvergunning verplicht is. Het basistarief is 2% over de bouwkosten. Gemeentes kunnen dit tarief zelf verhogen. Bij de oplevering van een nieuwbouw betaalt u ook declaracion obra nueva: deze belasting bedraagt 0,5% van de kadastrale waarde van het nieuwbouwobject.
 • Inkomstenbelasting (impuesto sobre la renta de las personas fisicas)
 • Verblijft u langer dan 183 dagen per jaar in Spanje? Dan bent u fiscaal resident en betaalt u inkomstenbelasting in Spanje.
 • Lokale belastingen (Tasas)
 • Iedere Spaanse gemeente heft belasting over de afgifte van vergunningen, het verzamelen van het huisvuil en meer. De hoogte van deze belastingen verschillen per gemeente. 

Uw fiscaal jurist

 • Jan.jpg
  “ Nederlanders met bezit in Spanje moeten jaarlijks in Spanje aangifte doen. ”

  Jan Doorakkers

Bel. Mail.
Of kom langs.

Er is altijd een praktische oplossing, en een advocaat van Gimbrère helpt je daarbij